.

GIỚI THIỆU
Tôi là Nguyễn Ngọc Trung, là một Graphic & webdesign chuyên nghiệp, với thâm niên lâu năm trong nghề,
cộng với sự tìm tòi học hỏi không ngừng và kiến thức thực tiễn, mình sẽ truyền đạt lại những gì tối ưu nhất đến cho các bạn.
“SỰ HỌC NHƯ CON THUYỀN TRÔI NGƯỢC DÒNG, KHÔNG TIẾN ẮT SẼ LÙI”

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN THEO HỌC